Vuokra ja Varausehdot

MATKAILUAUTOJEN JA VAUNUJEN EHDOT

Peruutusehto

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 1 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra, poislukien 300 € peruutusmaksua.
Jos Vuokralleottaja peruu 1 viikko-24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta tai jos vuokran hinta on alle 600€ pidätetään 300 € peruutusmaksu ja ylitse jäävä osuus palautetaan. Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan. Maksamatta jättäminen ei ole vuokrauksen peruutus, vuokrauksen peruutukset tulee tehdä aina kirjallisesti sähköpostilla: petaxrent@gmail.com

300 € Peruutusmaksu 
Peruutusmaksu on vuokralleantajan määrittelemä osuus suoritetusta maksusta, jota ei palauteta Vuokralleottajalle, vaikka tämä peruisi vahvistetun varauksen ennen peruutusehtojen mukaista määräaikaa.

300 € Vuokravakuus
 
Vuokravakuutta voidaan käyttää korvaamaan siivousta, polttoaineen tankkausta, wc:n tai vesisäiliäiden tyhjentämistä aihutuvaan työhön ja kuluihin sekä asiakkaan aiheuttamien vaurioiden korjaamisessa.

Korvaukset, vahingot ja vakuutukset
 Ajoneuvossa on kattavat, vuokrakäyttöön tarkoitetut liikenne- ja kaskovakuutukset. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet. Asiakkaan omavastuu on 1000 €/vahinkotapahtuma (Pohjoismaat) ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Pohjoismaiden ulkopuolella omavastuu on 2000 €/vahinkotapahtuma.
(Omavastuun pienennys ostettaessa, pohjoismaat 500 € /vahinkotapahtuma., pohjoismaiden ulkopuolella 1000 € /vahinkotapahtuma.)

Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi markiisivahingot, auton sisätiloille aiheutetut vahingot, väärän polttoaineen tankkaamisesta aiheutuneet vahingot, rengas rikot sekä asiakas on vastuussa akun loppumisesta aiheutuneista kuluista.
Vuokranantaja voi vähentää aiheutuneet kustannukset vuokravakuudesta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäkäinti- ja pysäkäintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu.
Ajoneuvo palautetaan polttoainesäiliä täynnä ja jos vajaana, niin vuokranantaja perii polttoaineen hinnan ja 20 euron täyttämaksun.
Palautettaessa wc-kasetti tulee olla tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliä tyhjennettyinä sekä sisäsiivous tehtynä, muutoin peritään 150 € ylimääräinen maksu.
Vuokranantaja huolehtii auton ulkopesusta.
Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta.
Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyännistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Muut vuokraehdot

Vuokralaisen luottotiedot tarkistetaan ja pidätämme oikeuden olla vuokraamatta ajoneuvoa tai laitetta, jos luottotiedoissa on huomautettavaa. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti (vähintään B-kortti), vähintään 25 vuoden ikä ja vähintään yhden vuoden ajokokemus.
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti niin, että se on palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.
Vuokralaisen on tarkistettava auto luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa yläs mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen.
Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.
Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle suuntautuville matkoille.
Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön.
Vuokranantaja vastaa, että auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että se on käytettävissä matkanteon päätarkoitusta varten.
Mikäli vuokralainen ei saa autoa käyttänsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa alennusta maksetusta vuokrasta.
Vuokranantaja ei ole vastuussa matkan viivästymisestä, peruuntumisesta tai keskeytymisestä asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.
Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista tai haitoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkiläille.
Teknisen, muun vian ilmetessä tai liikennevahinko- ja varkaustapauksissa on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle ja poliisille vuokranantajan niin vaatiessa.
Vuokralainen on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun vuokranantajan ohjeistuksen mukaisesti.
 Jos vuokralainen laiminlyä edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos ilmenee oleellisia väärinkäytöksiä ja tällöin asiakkaan on palautettava auto viipymättä.

Petax Rent Oy ei ota vastuuta varauspalveluissa olevista hintavirheistä, ajantasaiset hinnastot löytyvät internetsivuiltamme, kohdasta Hinnasto

Huomioithan, Ajoneuvoissa on GPS seuranta.

PAKETTIAUTON EHDOT

Peruutusehto

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 1 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra, poislukien 70 € peruutusmaksua.
Jos Vuokralleottaja peruu 1 viikko-24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta, Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan. Maksamatta jättäminen ei ole vuokrauksen peruutus, vuokrauksen peruutukset tulee tehdä aina kirjallisesti sähköpostilla: petaxrent@gmail.com

70 € Peruutusmaksu 
Peruutusmaksu on vuokralleantajan määrittelemä osuus suoritetusta maksusta, jota ei palauteta Vuokralleottajalle, vaikka tämä peruisi vahvistetun varauksen ennen peruutusehtojen mukaista määräaikaa.

Pakettiautossa ei ole vuokravakuutta

Korvaukset, vahingot ja vakuutukset
 Ajoneuvossa on kattavat, vuokrakäyttöön tarkoitetut liikenne- ja kaskovakuutukset. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet. Asiakkaan omavastuu on 1000 €/vahinkotapahtuma (Pohjoismaat) ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Pohjoismaiden ulkopuolella omavastuu on 2000 €/vahinkotapahtuma.

Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi markiisivahingot, auton sisätiloille aiheutetut vahingot, väärän polttoaineen tankkaamisesta aiheutuneet vahingot, rengas rikot sekä asiakas on vastuussa akun loppumisesta aiheutuneista kuluista.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäkäinti- ja pysäkäintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu.
Ajoneuvo palautetaan polttoainesäiliä täynnä ja jos vajaana, niin vuokranantaja perii polttoaineen hinnan ja 20 euron täyttämaksun.
Palautettaessa sisäsiivous tehtynä, muutoin peritään 150 € ylimääräinen maksu.
Vuokranantaja huolehtii auton ulkopesusta.
Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta.
Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyännistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Muut vuokraehdot

Vuokralaisen luottotiedot tarkistetaan ja pidätämme oikeuden olla vuokraamatta ajoneuvoa tai laitetta, jos luottotiedoissa on huomautettavaa.
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti niin, että se on palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.
Vuokralaisen on tarkistettava auto luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa yläs mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen.
Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.
Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle suuntautuville matkoille.
Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön.
Vuokranantaja vastaa, että auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että se on käytettävissä matkanteon päätarkoitusta varten.
Mikäli vuokralainen ei saa autoa käyttänsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa alennusta maksetusta vuokrasta.
Vuokranantaja ei ole vastuussa matkan viivästymisestä, peruuntumisesta tai keskeytymisestä asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.
Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista tai haitoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkiläille.
Teknisen, muun vian ilmetessä tai liikennevahinko- ja varkaustapauksissa on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle ja poliisille vuokranantajan niin vaatiessa.
Vuokralainen on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun vuokranantajan ohjeistuksen mukaisesti.
 Jos vuokralainen laiminlyä edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos ilmenee oleellisia väärinkäytöksiä ja tällöin asiakkaan on palautettava auto viipymättä.

Petax Rent Oy ei ota vastuuta varauspalveluissa olevista hintavirheistä, ajantasaiset hinnastot löytyvät internetsivuiltamme, kohdasta Hinnasto.

Paljun EHDOT

Peruutusehto

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 1 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra, poislukien 70 € peruutusmaksua.
Jos Vuokralleottaja peruu 1 viikko-24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta, Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan. Maksamatta jättäminen ei ole vuokrauksen peruutus, vuokrauksen peruutukset tulee tehdä aina kirjallisesti sähköpostilla: petaxrent@gmail.com

70 € Peruutusmaksu 
Peruutusmaksu on vuokralleantajan määrittelemä osuus suoritetusta maksusta, jota ei palauteta Vuokralleottajalle, vaikka tämä peruisi vahvistetun varauksen ennen peruutusehtojen mukaista määräaikaa.

Paljussa ja saunassa ei ole vuokravakuutta

Korvaukset, vahingot ja vakuutukset
Perässävedettävissä paljuissa ja saunassa on kattavat, vuokrakäyttöön tarkoitetut liikenne- ja kaskovakuutukset. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet. Asiakkaan omavastuu on 500 €/vahinkotapahtuma (Pohjoismaat) ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Pohjoismaiden ulkopuolella omavastuu on 1000 €/vahinkotapahtuma.

Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi,  sisätiloille aiheutetut vahingot, rengas rikot.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäkäinti- ja pysäkäintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Tupakointi paljussa ja saunassa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu.


Palautettaessa altaan / saunan sisäsiivous tehtynä, muutoin peritään 50 € ylimääräinen maksu.
Vuokranantaja huolehtii paljun / saunan ulkopesusta.
Mikäli paljua / saunaa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta.
Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyännistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Muut vuokraehdot

Vuokralaisen luottotiedot tarkistetaan ja pidätämme oikeuden olla vuokraamatta ajoneuvoa tai laitetta, jos luottotiedoissa on huomautettavaa.
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti niin, että se on palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.
Vuokralaisen on tarkistettava auto luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa yläs mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen.
Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.
Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle suuntautuville matkoille.
Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön.
Vuokranantaja vastaa, että auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että se on käytettävissä matkanteon päätarkoitusta varten.
Mikäli vuokralainen ei saa autoa käyttänsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa alennusta maksetusta vuokrasta.
Vuokranantaja ei ole vastuussa matkan viivästymisestä, peruuntumisesta tai keskeytymisestä asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.
Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista tai haitoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkiläille.
Teknisen, muun vian ilmetessä tai liikennevahinko- ja varkaustapauksissa on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle ja poliisille vuokranantajan niin vaatiessa.
Vuokralainen on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun vuokranantajan ohjeistuksen mukaisesti.
 Jos vuokralainen laiminlyä edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos ilmenee oleellisia väärinkäytöksiä ja tällöin asiakkaan on palautettava auto viipymättä.

Petax Rent Oy ei ota vastuuta varauspalveluissa olevista hintavirheistä, ajantasaiset hinnastot löytyvät internetsivuiltamme, kohdasta Hinnasto.

Visma Pay maksu- ja toimitusehdotPetax Rent Oy 3179802-7 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: rent@petax.fi
Puhelin: 0458580444
Postiosoite: puurtajankuja 3 D 50, 04440 Järvenpää

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.