Petax Rent

ETUSIVU    MATKAILUAUTOT    MUUT VUOKRAKOHTEET     EHDOT    VARAUSKALENTERI
Vuokra- ja varausehdot


Peruutusehto

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 1 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra, poislukien 10% peruutusmaksua tai Nettivuokraus.com:n / Palvelunvälittäjän palvelumaksua ei palauteta.
Jos Vuokralleottaja peruu 1 viikko-24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta. Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan.

10 % Peruutusmaksu 
Peruutusmaksu on vuokralleantajan määrittelemä osuus suoritetusta maksusta, jota ei palauteta Vuokralleottajalle, vaikka tämä peruisi vahvistetun varauksen ennen peruutusehtojen mukaista määräaikaa.

300 € Vuokravakuus
 
Vuokravakuutta voidaan käyttää korvaamaan siivousta, polttoaineen tankkausta, wc:n tai vesisäiliäiden tyhjentämistä aihutuvaan työhön ja kuluihin sekä asiakkaan aiheuttamien vaurioiden korjaamisessa.


Korvaukset, vahingot ja vakuutukset

 Ajoneuvossa on kattavat, vuokrakäyttöön tarkoitetut liikenne- ja kaskovakuutukset. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet. Asiakkaan omavastuu on 1000 €/vahinkotapahtuma (Pohjoismaat) ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Pohjoismaiden ulkopuolella omavastuu on 2000 €/vahinkotapahtuma.
(Omavastuun pienennys ostettaessa, pohjoismaat 500 € /vahinkotapahtuma., pohjoismaiden ulkopuolella 1000 € /vahinkotapahtuma.)

Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi markiisivahingot, auton sisätiloille aiheutetut vahingot, väärän polttoaineen tankkaamisesta aiheutuneet vahingot, rengas rikot sekä asiakas on vastuussa akun loppumisesta aiheutuneista kuluista.
Vuokranantaja voi vähentää aiheutuneet kustannukset vuokravakuudesta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäkäinti- ja pysäkäintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu.
Ajoneuvo palautetaan polttoainesäiliä täynnä ja jos vajaana, niin vuokranantaja perii polttoaineen hinnan ja 20 euron täyttämaksun.
Palautettaessa wc-kasetti tulee olla tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliä tyhjennettyinä sekä sisäsiivous tehtynä, muutoin peritään 150 € ylimääräinen maksu.
Vuokranantaja huolehtii auton ulkopesusta.
Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta.
Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyännistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Muut vuokraehdot

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti niin, että se on palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.
Vuokralaisen on tarkistettava auto luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa yläs mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen.
Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.
Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle suuntautuville matkoille.
Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön.
Vuokranantaja vastaa, että auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että se on käytettävissä matkanteon päätarkoitusta varten.
Mikäli vuokralainen ei saa autoa käyttänsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa alennusta maksetusta vuokrasta.
Vuokranantaja ei ole vastuussa matkan viivästymisestä, peruuntumisesta tai keskeytymisestä asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.
Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista tai haitoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkiläille.
Teknisen, muun vian ilmetessä tai liikennevahinko- ja varkaustapauksissa on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle ja poliisille vuokranantajan niin vaatiessa.
Vuokralainen on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun vuokranantajan ohjeistuksen mukaisesti.
 Jos vuokralainen laiminlyä edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos ilmenee oleellisia väärinkäytöksiä ja tällöin asiakkaan on palautettava auto viipymättä.rent@petax.fi

045 858 0444

Y: 3179802-7

Puurtajankuja 3B 13, 04440 Järvenpää

Karttalinkki toimipisteellemme:
https://goo.gl/maps/gT4uZe4mU7yEcgbF7